O NAS

Rynek usług publicznych na którym funkcjonują przedsiębiorstwa komunalne jest rynkiem szczególnym dla interesów samorządu terytorialnego. Podlega on jednak dość istotnym ograniczeniom, głównie w aspekcie regulacji dotyczących swobody świadczenia usług jak i zachowania zasad konkurencji, szczególnie w aspekcie uczestnictwa w nim przedsiębiorstw komunalnych z udziałem samorządowym. Powyższe jest przyczyną nierówności i zdystansowania podmiotów z kapitałem samorządowym w walce konkurencyjnej z prywatnymi przedsiębiorstwami na płaszczyźnie jakości usług skorelowanych z niską ceną. Tym samym nie dziwią decyzje samorządów na które narzucono obowiązki organizatorów usług publicznych, które wyznaczają trwały trend outsourcingu usług publicznych do operatorów wybieranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i sprzedaży udziałów właścicielskich w spółkach komunalnych prywatnym inwestorom. utworzenie Związku Lokalnych Pracodawców Usług Publicznych jest odpowiedzią na potrzebę konsolidacji rynku, implementacji zmian prawnych oraz zmiany percepcji postrzegania otoczenia prawnego z perspektywy Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy o gospodarce komunalnej na prawne ramy świadczenia usług w ogólnym interesie publicznym określone w dyrektywach unijnych w kontekście szansy na rozwój sektora usług publicznych o charakterze technicznym do pozycji i kondycji finansowej branżowych przedsiębiorstw komunalnych z Niemiec lub Francji.
Zapraszamy do współpracy.

Dołącz do nas Aktualności
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us
Hide Buttons